Hur lottas Stryktipset?

Om spelresultatet för Stryktipset ska fastställas genom lottdragning sker fördelningen av 1X2-utfallen enligt Tio Tidningars Tips. Lottningen övervakas av en kontrollant utsedd av Lotteriinspektionen.

Lottdragningen sker efter spelstopp för gällande spelomgång. Varje enhet i lottningen representerar hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger, det vill säga de tre utfall som respektive match har på Stryktipset.

Sammanlagt ingår vid dragningen 16 enheter, där 6 av dessa är fast fördelade med två enheter för respektive av de tre utfallen.

Fördelningen av de resterande 10 enheterna bestäms efter den tendens för hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger som 10 st speljournalister lämnar i Tio Tidningars Tips.

Exempel: Om förutsägelsen för en match enligt Tio Tidningars Tips är 7 ettor, 3 kryss och 0 tvåor, så finns det 9 (2+7) enheter (av 16) för tecknet 1, 5 (2+3) chanser för tecknet X och 2 (2+0) chanser för tecknet 2.

Avbruten match

Om matchen avbryts innan 9/10 av ordinarie matchtid har passerat anses matchen inte ha spelats i sin helhet inom den aktuella tipsomgången.

Avbryts matchen när 9/10 eller mer av ordinarie matchtid har passerat gäller det resultatet.

Vid så kallade administrativa matchresultat, till exempel walk-over eller andra matchresultat som fastställs som en disciplinär åtgärd, gäller inte resultatet som spelresultat. Då bestäms istället spelresultatet genom lottdragning.

Mer från WikiBet:

Spelbolag som WikiBet rekommenderar

  [fcrp_feat_sc sc_id="344"]
Sidebar