Kindred

Vad betyder Kindred?

Den som slår upp ”kindred” i en engelsk ordlista får veta att det hänvisar till en relation mellan människor med liknande övertygelser, värderingar och attityder. Noun: one’s family and relations; relationship by blood (”ties of kindred”) Adjective: similar in kind; related (”books on kindred subjects”) Ordet härstammar från en mix av två grenar i det brittiska… read more »

Sidebarbetsson bonus
nordicbet bonus