Prestation

Vad är en tävling?

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation är det normalt sett inte fråga om en tävling – och inte ett lotteri. Exempel på en prestation kan vara bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra deltagare. Enligt Lotteriinspektionen får dock inte prestationsmomentet vara för enkelt,… read more »

Sidebar