ROI

Vad är ROI?

ROI betyder Return on investment som i sin tur betyder avkastning på investeringar. ROI är en vanlig term för att beräkna avkastning och används inom både finans och ekonomi för att mäta och jämföra resultat.

Sidebar