Vinstskatt

Ska jag betala vinstskatt?

Vinstskatt ska inte betalas om vinsten kommer från ett svenskt spelbolag eller lotteri eller om spelvinsten kommer från ett annat EU-/EES-land. Vinster i lotterier eller vid vinstdragning på premieobligationer som anordnas inom EU/EES-området är inte heller skattepliktiga. Vinster i pristävlingar som anordnas av en arbetsgivare för de anställda beskattas alltid som lön oavsett vinstens värde…. read more »

Sidebar