Tävling

Vad är en tävling?

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation är det normalt sett inte fråga om en tävling – och inte ett lotteri. Exempel på en prestation kan vara bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra deltagare. Enligt Lotteriinspektionen får dock inte prestationsmomentet vara för enkelt,… read more »

Vad är ett lotteri?

Lotteri definieras av Lotteriinspektionen som en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, vinner något som har ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få (3 § lotterilagen). Även om du inte betalat någon insats för att vara med så kan det alltså vara ett lotteri,… read more »

Sidebar