Vad är ROI?

ROI är en vanlig spelterm som används av spelare för att mäta och jämföra resultat. Förkortningen står för Return on investment och betyder avkastning på investeringar.

En spelare som utformat ett system för sina spel, till exempel på odds, vill ofta kunna mäta hur effektivt systemet är på fler sätt än att bara titta på direkt avkastning (hur mycket pengar han eller hon har vunnit).

Det vanligaste sättet att jämföra olika spelsystem, eller perioder av spel, är att räkna ut ROI.

Hur räknar man ut ROI?

ROI räknas ut genom att dela det totala nettoresultatet med den totala kostnaden (insatsen). Svaret på ekvationen blir ett förhållande som kan beskrivas i procent.

Nettoresultatet är din totala vinstpeng minus din totala insats. Om du till exempel satsar 100 kronor på ett spel till odds 1,80 och vinner är ditt bruttoresultat 180 kronor och ditt nettoresultat 80 kronor (180 (bruttoresultatet) – 100 (insatsen) = 80 kr). Ett positivt nettoresultat kallas för nettovinst.

Om du på samma spel förlorat hela din insats är nettoresultatet negativt med lika mycket som din insats. Ett negativt nettoresultat kallas för nettoförlust.

  1. Bruttoresultat – Kostnad (insatser) = Nettoresultat
  2. Nettoresultat / Kostnad (insatser) = ROI (%)

Exempel 1

Du har spelat 20 st spel med en insats som varit 100 kronor per spel. Din totala insats 2 000 kronor (20 st x 100 kr). Efter spelen har du totalt 2 120 kronor (ditt bruttoresultat), vilket innebär att ditt nettoresultat är 120 kronor.

Din beräkning blir då som följer:

  1. 2 120 kronor (bruttoresultat) – 2 000 kronor (insatser) = 120 kronor (nettoresultat)
  2. 120 kronor (nettoresultat) / 2 000 kronor (insatser) = 0,06 (ditt ROI är 6 %)

I räkneexemplet är din avkastning på investeringarna 6 procent. Du har med andra ord haft 6 % i ROI.

Exempel 2

Du har spelat 87 st spel med en total insats på 5 867 kronor. Efter spelen har du sammanlagt fått ihop 7 823 kronor.

Din beräkning blir som följer:

  1. 7 823 kronor (bruttoresultat) – 5 867 kronor (insatser) = 1 956 kronor (nettoresultat)
  2. 1 956 kronor (nettoresultat) / 5 867 kronor (insatser) = 0,33 (ditt ROI är 33 %)

I räkneexemplet är din avkastning på investeringarna 33 procent. Du har med andra ord haft 33 % i ROI.

Exempel 3

Din kompis har spelat 65 st spel med en total insats på 1 007 kronor. Efter spelen har din kompis 783 kronor.

Din kompis beräkning blir som följer:

  1. 783 kronor (bruttoresultat) – 1 007 kronor (insatser) = –224 kronor (nettoresultat)
  2. –224 kronor (nettoresultat) / 1 007 kronor (insatser) = –0,22 (ditt ROI är –22 %)

I räkneexemplet är din kompis avkastning på investeringarna minus 22 procent. Din kompis har med andra ord haft ett negativt ROI på 22 %.

I det tredje och sista exemplet föreslår WikiBet att du är sjyst och kollar om kompisen har koll på sin (negativa) avkastning. Alla behöver inte vara vinnande spelare (spel kan vara roligt ändå), men den som förlorar pengar på sitt spelande ska helst känna till det.

Att tänka på

För att kunna beräkna din avkastning är det viktigt att skriva upp (bokföra) dina spel. Det gör också att du på ett enkelt sätt kan se vad du är som mest effektiv inom för typer av spel. Läs mer om hur och var du kan bokföra spel under frågan med samma namn.

När du jämför ett ROI-värde med ett annat är det viktigt att titta på antalet spel. För själva beräkningen är antalet ointressant, men ju fler spel som beräkningen innehåller, desto större tyngd och relevans har ROI-siffran som du får fram.

Vad som är ett bra ROI är svårt för WikiBet att svara på. Det beror på antalet spel, vad du spelar på samt din riskprofil. Vad man däremot kan säga är att ett positivt värde är bättre än ett negativt.

Vill du spela på odds?

Här kan du läsa om vilket spelbolag som är bäst för att spela på sport och vad du ska tänka på när du väljer spelbolag.

Vill du komma igång med det samma rekommenderar WikiBet att du öppnar ett spelkonto hos Bet365.

Bet365 är ett av världens största spelbolag och erbjuder mängder av olika speltyper och webbsändningar. Tre år i rad har de blivit utsedda till världens bästa spelbolag inom sportspel, så ge dem en chans.

[fcrp_feat_sc sc_id=”425″]

Mer från WikiBet:

Spelbolag som WikiBet rekommenderar

  [fcrp_feat_sc sc_id="344"]
Sidebar